Graving

Tar alle typer gravejobber som:

 • Utomhusgraving/planering nybygg

 • Reetablering av hager/gårdsplass

 • Drenering rundt hus etc.

 • Steinlegging

 • Minirenseanlegg

Transport

Lastebil med kran. Tippbil med kran og grabb:

 • Transport/salg av grus til bedrifter og  privatkunder. Kan leveres med kran.

 • Transport/salg av soldet matjord. Kan leveres med kran i hagen din.

 • Transport av bark til uteareal med kran

 • Transport  av ferdigplen.

 • Transport av fyllmasser

Grunnarbeid

Lastebil med kran. Tippbil med kran og grabb:

 • Gårdsplasser

 • Graving og klargjøring for asfalt/beleggningstein

 • Granittmur

 • Tomter/Nybygg

 • Garasjer/oppstillingsplasser

 • Veier

 • Sprengning

 • Riving av bygg

 • Kabelgrøfter

 • Legging av ferdigplen.